Den viktigaste frågan att ställa är "varför?"

En fri press, fria skribenter och fritt tänkande människor är helt nödvändiga i en demokrati. Den senaste tidens tillbakagång inom mediabranschen borde oroa de flesta, särskilt de som ägnar någon tid att tänka på kommande generationer. Jag tror på en journalistik i demokratins och i människornas tjänst. Att samtala med människor, söka i gamla arkiv och avslöja “offentliga hemligheter” är sådant som ger mening åt det journalistiska arbetet. Vad, var, när och hur är frågor som ofta besvaras i journalistiken. Långt mera sällan ställs frågan varför?